HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Předrealizační fáze

 • KOMPLETNÍ PROJEKTY STAVEB
  • Návrhy staveb
  • Projekty pro uzemní povolení
  • Projekty pro stavební povolení
  • Projekty pro provedení stavby
  • Statika staveb a konstrukcí
  • Požárně bezpečnostní řešení

 • ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ
  • Územní rozhodnutí
  • Stavební povolení
  • Kolaudace staveb

Realizační fáze

 • REALIZACE STAVEB
  • Pozemní stavby - rodinné domy, bytové domy, rekonstrukce atd.
  • Průmyslové stavby - výrobní, skladové a průmyslové haly atd.
  • Dopravní a inženýrské stavby

 • MANAGEMENT STAVEB
  • Časové řízení staveb
  • Finanční řízení staveb
  • Výkon funkce projektového managera stavby

 • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
 • PORADENSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ


Kontakt

MESSOR s.r.o.+420 728 407 944
+420 607 604 304